Trainingen


Workshop: Creatief omgaan met arbeidsparticipatie!

“Word ik met de nieuwe Participatiewet en de Garantiebanen en/of met een Social Return verplichting gedwongen om mensen vanuit de Bijstand een baan in mijn bedrijf aan te bieden?”

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De gemeente is vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen hebben vanuit het verleden een bijstands- of Wajong uitkering of verblijven.

Mensen die vanaf 1 januari niet zelf het Wettelijk minimum loon kunnen verdienen via een arbeidsbetrekking, vallen onder de Participatiewet.

Vanuit die Participatiewet wordt gekeken wie er arbeidscapaciteit heeft en dus met slechts een klein of groter duwtje in de rug, uiteindelijk zelf het wettelijk minimum loon kan verdienen op de arbeidsmarkt.

Voor deze groep heeft het Sociaal Akkoord van 2014 de garantiebanen in het leven geroepen.

Garantiebanen zijn banen die moeten worden vrijgemaakt voor mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen en onder de Participatiewet vallen. Het Bedrijfsleven moet 100.000 banen vrijmaken en de overheid 25.000. Mocht dit niet voldoende zijn, dan helpt de Quotumregeling om er druk achter te zetten. De Quotumregeling geldt vanaf 2016 als er niet voldoende banen per jaar vrijgemaakt worden.

Het is een verplichting voor het bedrijfsleven om per 25 werknemers 1 persoon vanuit de Participatiewet aan te nemen.

Dat lijkt alsof je iemand in dienst moet nemen, waarvan je denkt er niets aan te hebben? Toch?

Fout! Het kan een verrijking van je bedrijf zijn, een nieuw licht op je functiehuis, een frisse blik en een terugdringen van je ziekte verzuim, een passende oplossing voor je personele bezetting.

Als we maar “out of the box” en creatief willen kijken naar taken en werkzaamheden binnen je bedrijf, de afdelingen en de functiekaders. De budgettaire consequenties die kostenbesparend resultaat opleveren is een prettige bijzaak.

Leer “Job-carving” en “Job-creation”, het nieuwe “functie-creëren” en dus op een andere wijze tegen je personele bezetting en je bedrijfsprocessen aan te kijken.

Een verhelderende no-nonsens workshop voor werkgevers met een verplichting op het gebied van Social Return en anticiperend op de Quotumregeling. Een workshop met veel praktijkvoorbeelden om een win-win situatie te ontwikkelen voor uw bedrijf, binnen de huidige sociale wetgeving!!!

Meld u nu aan via info@salesguest.nl en wij nemen contact met u op.