Sales Guest is gespecialiseerd in klantgericht ondernemen in de het publieke en private domein. Wij staan voor resultaten behalen, maatwerk leveren en kennisoverdracht. Dat is onze corebusiness, daar zijn we goed in.

Sales Guest is Arbeidsdeskundigheid, Trainen en Sales ondersteuning. Daarom komen wij als uw gast binnen om u te ondersteunen op arbeidsdeskundigheid, trainingsgericht en commercieel gebied. Sales Guest blijft zo lang en zo kort als u denkt dat we nodig zijn.


Arbeidsdeskundigheid

Inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen, de geschiktheid van de werkplek en de restverdiencapaciteit van de medewerker.

Voor Sales Guest is de arbeidsdeskundige dè specialist in mens, werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk. Onze arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk.

De arbeidsdeskundige is een onafhankelijke adviseur, beoordelaar en coach. De Arbeidsdeskundigheid van Sales Guest is meer. Door jarenlange ervaring in het Sociaal Domein kunnen we advies en ondersteuning bieden aan publieke en private werkgevers, die preventief het ziekte verzuim willen terugdringen door optimalisatie van de arbeids- of productieprocessen.

Sales Guest is er voor de werkende mens die een passende plek in de arbeidsmarkt zoekt, passend bij de resterende arbeidscapaciteit.


Trainen

Kennisoverdracht, het verbeteren van bepaalde vaardigheden, om progressie te boeken of op een bepaald niveau te blijven.

Voor Sales Guest is trainen onder andere kennisoverdracht op het gebied van arbeidsmarkt toeleiding op commercieel gebied. Theoretische kennis en praktijk kennis, opgedaan door jarenlange ervaring in het werkgebied.

Zo worden onze trainingen op het gebied van arbeidstoeleiding gevoed door up-to-date kennis van wet- en regelgeving in het sociaal domein en in arbeidsrecht, methodieken als jobcarving, jobcreation, mobility mentoring, jobcrafting en het out-of the box denken, met de focus op markt en doelgroep werkzoekenden.


Commerciële activiteiten

Activiteiten die te maken hebben met personen, bedrijven en-of overheden die als doel hebben om winst te maken. Commerciële personen, bedrijven en overheden handelen en denken altijd in de geest van de klant. Wie hierbij de klant is verschilt.

Voor Sales Guest is verkopen een vaardigheid die wij toepassen in een dienstverlening op maat, voor ondernemers en ondernemingen die hun verkoopinspanningen willen optimaliseren!

Te weinig rendement van uw salesafdeling? Te weinig prospects om de voorgenomen groei te realiseren? Geen beeld van wie uw klanten zijn? Geen durf om koud te acquireren? Weten wat een verkoopgesprek leidt tot een succesvolle transactie? Weten of je met de juiste propositie start?

Beoordeel samen met ons uw mogelijkheden om tot een beter resultaat te komen.