Referenties


Onze klanten zijn veelal gemeenten, de rijksoverheid en daaraan gerelateerde organisaties.

Een aantal van onze projectervaringen zijn:

  • Een grote speler in de geestelijke gezondheidszorg vroeg ons hun secretariaat van een commercieel inzicht te voorzien, teneinde het nieuwste product in de markt te zetten.
    We hebben succesvol een telefonische acquisitie training gegeven en het team geleerd om gebruikmakend van de organisatie, klant groepen uit te nodigen om het product naamsbekendheid te geven.
    We hebben ze ook geleerd om de successen weg te zetten in de organisatie en te borgen.
  • Een unieke en gefuseerde grote speler in de gezondheidszorg, die zich graag wilde manifesteren in het hogere segment van particuliere verslavingszorg, vroeg ons in eerste instantie telefonisch te acquireren en naamsbekendheid te generen binnen de zakelijke markt en het bedrijfsleven.Na een succesvol traject hebben we ook een salesteam mogen werven en formeren.
  • Voor verschillende gemeentelijke organisaties hebben we trainingen ter bevordering van de uitstroom WWB verzorgd. Hierbij waren accountmanagers, klantmanagers en consulenten betrokken. De nieuwste technieken zoals Jobcarving en Jobcreation zijn hierbij op een praktijkgerichte manier aangeleerd.
  • Voor een kleine ICT-er die met nieuwe producten en dienstverlening op de markt kwam, onder andere glasvezel, hebben we ontbijt- en lunchsessies georganiseerd met regionale klanten vanuit onderwijs en het plaatselijke MKB.
  • Voor een aan de rijksoverheid gerelateerde klant hebben we de beursbezetting met commerciële, klantgerichte, communicatieve en representatieve kandidaten bezet.