training Werkgeversbenadering


  • adviserend verkopen voor junior-accountmanagers
  • 4 dagdelen, max. 6-8 personen per training
  • functie-ervaringsniveau: junior

Trainingsdoel: Pas als ik heb leren luisteren kan ik horen wat je bedoelt!

De beste passende methodiek/aanpak om goed voorbereid, in het bezit van relevante kennis van wet- en regelgeving, adviserend bij een werkgever aan tafel te schuiven.

Hierbij de juiste gesprekstechnieken toepassend, om door middel van de op te vragen probleemanalyse (buying reasons) en de vooraf gevormde propositie, tot een samenwerking te komen.