Over ons


SalesGuest is in 2008 opgericht door Caroline Schemering Reelfs.

Caroline is na een carrière switch vanuit de zorg in het jaar 2000 begonnen als commercieel medewerkster verkoop binnendienst. Daarna is zijn aan de slag gegaan als sales executive in de uitzendbranche.

Commercie bleek in haar bloed te zitten. Naast een opleiding als makelaar heeft ze veel trainingen gevolgd, voornamelijk in de Sales en Marketing.

Wat haar daarbij vaak opviel, was dat de training niet aansloot op de praktijk. Daarom is ze zelf gaan trainen en coachen, waarbij haar trainingen persoonlijk, markt- en doelgericht en puur op basis van haar praktijkervaring zijn vormgegeven. Voor de cursisten herkenbaar en direct toepasbaar.

In haar latere functies bij o.a. gemeentelijke instanties, heeft Caroline veel ervaring opgedaan met de bemiddeling en uitstroom van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Dit maakt haar een specialist in werkgeversbenadering, ook op het gebied van Social Return, met verdiepende methodieken op het gebied van Jobcarving en Jobcreation, Jobcrafting, re-integratie en arbeidstoeleiding van een steeds veranderende doelgroep werkzoekende.

Inmiddels is ze opgeleid en geregistreerd als arbeidsdeskundige en vanuit die kennis, vervult ze de gebruikelijke arbeidsdeskundige rollen, zoals:

individueel: mensen werken naar vermogen
bijdragend aan optimale inzet van (resterend) werkvermogen. Adviserend over aanpassingen van taken en functies en zetten mensen in hun kracht: mensen zien mogelijkheden, in plaats van beperkingen.

financieel: voorkomen en beperken schade
verstand hebbend van arbeidsrecht, sociale zekerheid en verzekeringspolissen. Borg staand voor rechtmatige claimbeoordeling bij ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Re-integratieadvies geven aan betrokkenen en mensen coachen naar werk.

marco-economisch: hogere arbeidsparticipatie, goed functionerende arbeidsmarkt
mensen helpen om naar vermogen te werken en helpen bedrijven om werk geschikt te maken voor mensen met beperkingen.

En daarnaast kan ze de ondernemer advies geven om vanuit een preventiebeleid de arbeids- en productieprocessen aan te passen om ziekteverzuim te reduceren en risico’s te vermijden.

Vanuit haar gedrevenheid en interesse voor mensen, bedrijven en hun vragen, is SalesGuest inmiddels een welkome gast.