Jobcarving & Jobcreation


De krapte op de arbeidsmarkt is enorm bij bedrijven. En het maken van een duurzame match tussen een bedrijf en een kandidaat uit deze doelgroep is afgelopen jaren ingewikkelder geworden, doordat de doelgroep van de Participatiewet ook sterk veranderde. Zo zal een team Werkgevers Dienstverlening (WGD) al zorgen voor duurzame plaatsingen. Maar deze training kan zo’n team WGD nog waardevoller en efficiënter maken.

Door vooraf de juiste verwachtingen richting ondernemers aan te geven creëer je als dienstverlener een breder draagvlak binnen de onderneming en dat is noodzakelijk.

Op het moment dat de ondernemer kiest voor een kandidaat vanuit de doelgroep, kom je tot een succesvolle match en tevens duurzame plaatsing. Ook zorgt het ervoor dat je richting kandidaten meer en beter maatwerk kan bieden, waardoor het de kans op een succesvolle match zal vergroten

Deze training draagt bij aan de onderstaande doelstellingen:

  • Advies en expertise kunnen geven richting werkgevers

Bedrijven krijgen professioneler advies als het gaat om wet- en regelgeving, werkproces en werkplek aanpassingen, juiste verwachtingen van de doelgroep, hulp bij het begeleiden en coachen van hun huidige en nieuwe medewerkers. Bedrijven bouwen zo ook een betere werkrelatie op met het team WGD.

  • Advies kunnen geven richting kandidaat

Gericht advies en coaching geven aan de kandidaten die naar werk geholpen dienen te worden en nog beter de inschatting maken wat de juiste vorm van begeleiding en ondersteuning is om de plaatsing duurzaam te maken. Daarbij is voor een bepaalde doelgroep die met structurele loonkostensubsidie geplaatst dient te worden ook caseload beheer nodig. Dit vergt namelijk een extra kwaliteitsimpuls om te monitoren dat het contract verlengd zal worden.

  • Advies, kennis en expertise delen richting Werkgeversservice pleinen

Een Werkgevers servicepunt kan met deze deskundigheid ook een impuls geven richting collegae in de regio. Door het overbrengen van hun expertise zal de kwaliteit van regionale dienstverlening richting bedrijven/doelgroep ook toenemen.

  • Advies, kennis en expertise kunnen geven richting arbeidsmarkt

Door deskundiger advies en ondersteuning richting bedrijven moeten ook meer passende vacatures en dus mogelijkheden voor de doelgroep ontstaan. Daarmee creëren je als dienstverlener dus meer vacatures voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meld u nu aan via info@salesguest.nl en wij nemen contact met u op.