training Branche gerichte kennisdeling voor professionals in het sociale domein


  • 2 dagdelen, max. 8 personen per training

Trainingsdoel: Kennis stelt alleen iets voor als je de ervaringen hebt om die toe te passen!

De best passende methodiek/aanpak om je als speler van een werkgeversservice team een toegevoegde waarde toe te eigenen door middel van een “helicopterview” strategie.

Het grotere belang inzien van de gezamenlijke doelen en anticiperen op de verschillende spelers en doelgroepen die zij vertegenwoordigen en een werkwijze ontwikkelen om de publiek-private samenwerking te stimuleren en tot extra matches te komen.

In de training maken we een analyse van de situatie in onze regio door een cijfermatige verkenning en een inhoudelijke SWOT-analyse. Vervolgens formuleren we een gezamenlijke ambitie, die wordt uitgewerkt in een plan van aanpak, waarop vervolgens een begroting kan worden afgestemd.