Praktijkgerichte trainingen “van Ik naar de Regio”


  • Totaal aanbod: 10 trainingen
  • Duur: 4 dagdelen of 2 hele trainingsdagen per training
  • Locatie: Inhouse


Voor wie
Werkgevers dienstverlenende teams,Accountmanagers, Arbeidsdeskundigen, Consulenten, Matchers, Matchingsconsulenten, Casemanagers, Jobhunters, Jobcoaches, SR-verantwoordelijke medewerkers van UWV, Gemeenten en SW-bedrijven en Werkpleinen.

Trainingsuitgangspunt
Bemiddelen van nieuwe doelgroep PW-ers, SW, Wajong, nuggers op basis van tips & trucs, handvatten, praktijkvoorbeelden en casus.

Doel
De krapte op de arbeidsmarkt is enorm. En het maken van een duurzame match tussen een bedrijf en een kandidaat uit de doelgroep is afgelopen jaren ingewikkelder geworden onder andere doordat de doelgroep van de Participatiewet sterk veranderde.

Deze trainingen leveren een bijdrage aan de kennis en kunde van onder andere Werkgeverspleinen of individuele arbeidstoeleiders en arbeidsmarktbemiddelaars.

Het doel van de training is om ze waardevoller en efficiënter te laten werken en ze deskundiger te maken in hun advisering richting ondernemers. Door vooraf de juiste verwachtingen richting ondernemers aan te geven creëer je een breder draagvlak. Dit is noodzakelijk om wanneer een ondernemer kiest voor een kandidaat vanuit de doelgroep tot een succesvolle match en tevens duurzame plaatsing te komen.

Meld u nu aan via info@salesguest.nl en wij nemen contact met u op