Arbeidsdeskundig advies


Sales Guest werkt met SRA geregistreerde arbeidsdeskundigen, aangesloten bij de beroepsvereniging NVvA.

De inzet van de arbeidsdeskundigen van Sales Guest is divers en betreft het arbeidsdeskundige onderzoek, de begeleiding en coaching van werknemers alsmede de begeleiding van een re-integratie traject.

Het Arbeidsdeskundig onderzoek

De wet verplicht de werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. In de praktijk wordt het oordeel daarover gebaseerd op een onderzoek door een arbeidskundige.

Het rapport van een arbeidsdeskundige kan ook worden gebruikt ter onderbouwing van uw re-integratie inspanningen van u als werkgever. Het onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van de arbeidsongeschiktheid uitgevoerd.

Omdat bij het ingaan van het tweede verzuim jaar, de wet, werkgever en werknemer verplicht om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen, is een arbeidsdeskundig onderzoek in die periode nodig.

Beroepsziekten

Niet zelden hebben werkgevers te maken met werknemers die arbeidsongeschikt worden vanuit het werk. Dit kan te maken hebben met de werkzaamheden, de werksituatie, de arbeidsomstandigheden, te kort schietende coping strategieën en/of voorhanden zijn de hulpbronnen van de werknemers.

Arbeidsongeschiktheid door psychische aandoeningen komt als zodanig steeds vaker voor. Ook worden er steeds meer beroepsziekten door psychische belasting in het werk gemeld. Bij beroepen waarin werknemers blootstaan aan traumatische omstandigheden is bijvoorbeeld een aandoening als PTSS een veel voorkomende beroepsziekte met grote gevolgen voor de inzetbaarheid. Niet zelden leidt het hebben van PTSS tot een langdurig verzuim en instroom in de WIA.

De arbeidsdeskundige van Sales Guest kan vanuit haar ervaring met de doelgroep en een hands-on aanpak het onderzoek verrichten, de kandidaat begeleiden en coachen zodat die opnieuw succesvol in de arbeidsmarkt kan participeren.

Re-integratie

Voor Sales Guest is een re-integratie traject pas succesvol als alle partijen tevreden zijn. Naast een gedegen onderzoek op basis van gesprekken met de betrokken partijen alsmede een rapport inclusief aan helder plan van aanpak, richt de arbeidsdeskundige van Sales Guest zich op het daadwerkelijk terugbrengen van de arbeidsongeschikte binnen de arbeidsmarkt.

Naast haar kennis van die arbeidsmarkt en het grote netwerk van sociaal betrokken partijen daarin, richt de arbeidsdeskundige zich op het veranderen van inzichten en het creëren van nieuwe kansen waardoor het oude en vertrouwde kan worden losgelaten en een nieuwe weg wordt ingeslagen.

De kennis van communicatie is hierbij van onschatbare waarde. Soms is het brengen van slecht nieuws een onderdeel van het vak arbeidsdeskundige, maar het is de wijze waarop dit wordt gebracht.

Pas nadat de belanghebbenden door kunnen met leven en werken, heeft Sales Guest een resultaat bereikt waarbij ze tevreden kan terugkijken op de toegevoegde waarde waarvoor zij staat.