training Optimalisatie caseload beheer en systematiek


  • intensieve coaching en advisering voor Werkmakelaars/Matchers
  • 2 dagdelen, max. 8 personen per training

Trainingsdoel: Structuur is een patroon, patronen zijn te verbinden, verbanden vergroten draagkracht en draagkracht is winst!

De best passende methodiek/aanpak om een caseload onder controle te krijgen en te houden. Sommige medewerkers hebben hun caseload goed onder controle. Zij bepalen zelf wat er gebeurt en op welk moment. Zij maken een plan.

Caseload organiseren
De medewerker bepaalt wat er gebeurt en vooral wanneer. Het plan van de medewerker is leidend, niet de instroom van werkzaamheden. De medewerker doet niet alles zelf maar regisseert. De consulent voorkomt dat er achterstanden ontstaan. De medewerker informeert relevante collega’s.

Efficiënter werken
Doelen bepalen, beperking herkennen en oplossen, plan van aanpak maken en een lijst bouwen.

De stappen zijn ontwikkeld en getest door mensen in de praktijk. Ze zijn bewezen effectief en hebben anderen geholpen om hun caseload onder controle te krijgen. Iedereen heeft zijn eigen werk onder controle en lost problemen zelfstandig op. Er wordt gewerkt met overtuigingen, wat ook winst oplevert op andere terreinen.